Konfigurator
Zapytanie ofertowe - Kontakt

Skontaktuj się z nami!

801 000 200

ul. Kolejowa 6, 38-700 Ustrzyki Dolne

Zapytanie ofertowe - Wyślij zapytanie

Wycena na podstawie projektu

Chcę dodać pliki

WYKRACZAMY POZA RAMY STANDARDOWYCH PROJEKTÓW!

Zapytanie ofertowe

Stwórz zapytanie ofertowe na podstawie projektu domu lub swoich własnych notatek. Prosimy
o podanie wymiarów, ilości oraz funkcji stolarki. Maksymalny rozmiar plików do 10 MB.

PRZECIĄGNIJ I UPUŚĆ LUB

W innym przypadku podaj rozmiary, kolor oraz funkcje okien i drzwi, które chcesz wycenić:

To pole jest wymagane
Podaj poprawny adres e-mail
Zaakceptuj regulamin

czw. sie 12 2021 12:15:54

Rozeznanie rynku nr RR 2/1.4/PAMO – Zakup laptopów, tabletów i TV

Rozeznanie rynku nr RR 2/ 1.4/PAMO dotyczące dostawy środków trwałych w postaci 6 szt. telewizorów, 6 szt. tabletów i 6 szt. laptopów stanowiących wyposażenie biur

PAMO sp. z o.o. sp. k. ul. Kolejowa 6, 38 – 700 Ustrzyki Dolne w ramach rozeznania rynku zaprasza Państwa do złożenia oferty zgodnie z załączonym formularzem ofertowym, w zakresie dotyczącym dostawy środków trwałych w postaci 6 szt. telewizorów, 6 szt. tabletów i 6 szt. laptopów stanowiących doposażenie biur handlowych w ramach projektu pn. „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA PAMO W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0120/19.
Postępowanie prowadzone jest w formie rozeznania rynku zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Pliki do pobrania:
Formularz ofertowy
Oświadczenie o braku powiązań osobowyh lub kapitałowych
rozeznanie_rynku_PAMO_RR_2_1.4

Aktualności

Starsze wpisy

wrz 25 2023

Zapraszamy na WIETRZENIE MAGAZYNU !!!

Start 25.09.2023 od godziny 9:00

Czytaj więcej

mar 15 2022

Zapytanie ofertowe nr 1.3.1/PAMO dotyczące...

PAMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pod nazwą „Instalacja fotowoltaiczna w firmie Pamo Sp. z o.o. Sp. k.” [...]"

Czytaj więcej

gru 06 2021

Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr...

PAMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA przedkłada do publicznej wiadomości informację o[...]

Czytaj więcej

gru 03 2021

Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr...

PAMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA przedkłada do publicznej wiadomości informację o[...]

Czytaj więcej