Konfigurator
Zapytanie ofertowe - Kontakt

Skontaktuj się z nami!

801 000 200

ul. Kolejowa 6, 38-700 Ustrzyki Dolne

Zapytanie ofertowe - Wyślij zapytanie

Wycena na podstawie projektu

Chcę dodać pliki

WYKRACZAMY POZA RAMY STANDARDOWYCH PROJEKTÓW!

Zapytanie ofertowe

Stwórz zapytanie ofertowe na podstawie projektu domu lub swoich własnych notatek. Prosimy
o podanie wymiarów, ilości oraz funkcji stolarki. Maksymalny rozmiar plików do 10 MB.

PRZECIĄGNIJ I UPUŚĆ LUB

W innym przypadku podaj rozmiary, kolor oraz funkcje okien i drzwi, które chcesz wycenić:

To pole jest wymagane
Podaj poprawny adres e-mail
Zaakceptuj regulamin

Polityka prywatności

Obowiązek informacyjny:

Administratorem danych osobowych jest PAMO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., ul. Kolejowa 6, 38‑700 Ustrzyki Dolne (zwana dalej PAMO).
Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez PAMO w celu sporządzenia oferty, zawarcia i wykonania umowy, marketingu bezpośredniego, realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z umowy. Dane osobowe Klienta są przechowywane przez okres realizacji umowy oraz po jej zrealizowaniu przez okres konieczny do celów, dla których zostały zebrane. Dane osobowe Klienta przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego będą przechowywane nie dłużej niż do chwili cofnięcia przez Klienta zgody. W przypadku, w którym Klient wyraził odrębną zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingu produktów i usług, podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Klienta; Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Odbiorcami danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Administratora, producenta lub dostawcy towaru, podmioty świadczące usługi montażowe, serwisowe, transportowe i kurierskie, podmiotom świadczącym usługi księgowe i prawne.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.
Osobą do kontaktu w sprawach ochrony danych osobowych w PAMO jest Inspektor Ochrony Danych Osobowych dostępny pod adresem justyna@pamo.pl.
Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
Podstawę prawną powyższej informacji stanowią przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

ZAINTERESOWANY?

Skontaktuj się z nami

Do klienta indywidualnego:

Dagmara Brojacz

Doradca handlowy

tel.: +48 691 976 540

Do klienta biznesowego:

Marek Koczera

Doradca handlowy