INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 2/1.4/PAMO

środa, 8 Lipiec 2020 - 10:30pm

PAMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na realizację usług doradczych polegających na zaprojektowaniu produktów – okien antysmogowych z PCV w dwóch kategoriach: BASIC oraz PREMIUM w ramach projektu pn. „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA PAMO W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję - II Etap.

 

Załączniki:

  1. Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr 2/1.4/PAMO